Een stichting gericht op het bundelen en verspreiden van expertise over mentaliseren en mentalization-based treatment (MBT)