De inhoud van deze website is met de grootste zorg samengesteld en gecontroleerd op de juistheid van de op de website gepresenteerde gegevens. Aan foutief of onjuist gepresenteerde prijzen en/of gegevens kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Ik (Sake de Vries) kan derhalve niet verantwoordelijk noch aansprakelijk worden gehouden voor de (foutief) gepresenteerde informatie.

Alle genoemde merken, merknamen, beeldmerken e.d. zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren c.q. houders.

Afbeelding op deze website zijn van Mudassar Iqbal via Pixabay